(Major Tamás, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Testnevelés és Sport Karának és Közgazdaságtan Karának harmadéves tanulója vagyok, Kolozsváron karate edzéseket tartok)

A székely karatéról:

A Székely ember, mióta a történelmet írják, mindig is egy harcos nép volt, védte a határokat és háborúban mindig az élvonalban harcolt és sosem hunyászkodott meg. Történelmi leírások alapján a harc a fiatalok számár mindig egy kihívás egy beavatás volt, ahova sokszor önként és vigadva mentek. A mai székely ember pedig ezeket a genetikai tulajdonságokat hozta magával a modern kór békéjébe és ma is harcol minden területen ahol a verseny elképzelhető.

Valószínűleg ezeknek a harcos géneknek köszönhetjük, hogy manapság Székelyföld a tradicionális harcművészek paradicsoma, hozzánk járnak a japán karate csúcsvezetői és innen kerülnek ki az országos karate, kendo és egyéb bajnokok.

A valódi karate egész másról szól, mint amit a filmekben láthatunk, de ezt az udvarhelyi közönség egy része már megtapasztalhatta sokéves tevékenységünk alatt.

A nálunk tanuló gyerekek kezdetben kíváncsiságból érkeznek hozzánk, de hosszútávon csak az marad karatés, aki rájön, hogy nem egy külső ellenfél legyőzése a cél, hanem saját maga gyengeségivel, lustaságával és saját jellembeli hibáival kell szembenéznie és kijavítania minden edzésen. Ehhez segít hozzá az ellenfél, aki mindig megmutatja, hogy hol vannak még gyengeségei társának. két harcos között a harcban a legmagasabb szeretet mutatkozik meg, mivel legjobb tudásukat, teljes testi, lelki és szellemi erejüket vetik be annak érdekében, hogy egymást fejlesszék és erősítsék. Ezt a harcos mintaképet ábrázolják legendáink Hunor és Magorban vagy Attilában és Budában, ők azok, akik valóban egymásért, egymás felemeléséért küzdenek, ez nyilvánul meg a karatéban is és minden más ősi harcművészetben.

A gyerekek szempontjából ez kezdetben még nem lényeges, velük általában többet játszunk, nincsenek szabad küzdelmek, csak előre meghatározott ütések és védések, amiknek lényege, hogy meg tanulják irányítani mozgásukat. Rájönnek, hogy hogyan lehet olyan mozgásokat végezni, amik nem ciklikusak és a két kéz más-más mozgást végez egyszerre. Mindez által pedig folyamatosan fejlődik a két agyfélteke közti kapcsolat, a folyamatos figyelem és éberség hatására új ideg-összeköttetések jönnek létre, ami fejleszti az intelligenciát és növeli a gyerekek beleérző képességét. Sokan úgy gondolják, hogy az intelligencia a megtanult információmennyiségtől függ, de valójában ehhez semmi köze, mint ahogy annak sincs, hogy egy gyerek mennyire tud majd önállóan gondolkodni és helytállni az élet nehézségei során. Az intelligencia és a gyors problémamegoldó készség viszont kimutathatóan függ attól, hogy milyen erős a kapcsolat a két agyfélteke között, ez pedig erősíthető és javítható a mozgás a sport és a művészetek által, viszont a tévé, és számítógép passzív nézése rombolja és leépíti ezt. A karate azért hatékony módszer a modernkori gyerekek tudatosabbá és éberebbé tételében mert minden gyakorlata szokatlan, a mindennapi mozgástól eltérő, ezért állandó gondolkodásra és figyelemre készteti a gyerekeket. Mindemellett pedig edzi a testet, a mezítláb való gyakorlás pedig javítja a lúdtalpat, a fokozatos terhelés kierősíti a vázizmokat, ezáltal megszünteti a tartáshibát. A testtartás javulása és az edzések katonás hangulata egyaránt visszahat a gyerekek és a serdülők lelki világára, megedzi és megerősíti őket, ez által határozottabbak, kiegyensúlyozottabbak lesznek és képesek minden harc nélkül elkerülni a veszélyes helyzeteket.

A teremben más szabályok uralkodnak, mint jelenlegi világunkban, itt egy kicsit a katonai rendhez hasonló légkör uralkodik, mindenki rangja és kora szerint áll be a sorba. A kezdő lassanként megtanulja, hogy az idősebb társainak kijár a tisztelet, mivel ők megdolgoztak tudásukért és a haladók viszont minden tudásukkal segítik a kezdők fejlődését, ezáltal ők is tanulnak. Fokozatosan megértik, hogy miért fontos saját kezűleg feltörölni a termet, és miért kell megköszönni az edzőnek az óra végén az edzést. Ezek az apró részletek hosszútávon nagy hatással vannak a gyerekek lelkivilágára, mivel bejáratják a tiszteletadás, a hála és a jól végzett munka örömének lelki útját, olyan viselkedési mintákat nyújt, ami egy biztos alapot ad a mai bizonytalan változó értékrendű világban a becsületes magyar emberré váláshoz.

Ilyen eredmények elérése érdekébe a leghatékonyabb eszköz a példamutatás, a kisgyerekek csak utánozzák szüleiket, a serdülők már más példaképeket is keresnek a szülőkön kívül. Igyekszünk a gyerekeknek egy egészséges életmintát mutatni, a tiszteletet és a lovagiasságot, az előzékenységet és a kitartást, már idősebb társaiktól is látják és így fokozatosan veszik át ezeket a viselkedési mintákat, persze ehhez a szülők  támogatására is nagyban szükség van.

Az iskolai heti 1-2 tornaóra sajnos kevés a gyerekek magas mozgásigényéhez képest, tevékenységünk célja, hogy biztosítsa a minden korosztálynak az egészséges élethez szükséges heti testmozgást, emellett pedig elősegítse a fiatal nemzedékek lelki fejlődését. Értékrendünk a székely hagyományokra építkezik, nyári edzőtáborainkban néptánc és baranta oktatás is folyik, szintén itt ismertetjük a helyi gyógynövényeket, az iránytű és térkép használatát. Mindezen programok kivitelezésében szorosan együtt működünk az udvarhelyi hegyimentőkkel, a baranta és néptánc csoportokkal, mivel közös célunk egy egészséges ifjú nemzedék nevelése.

Az idei évben heti két edzést fogunk tartani hétfőn és szerdán 18:30-tól 20:00 óráig, szeretettel várjuk a karatézni vágyó gyerekeket, főként 5. osztálytól kezdődően.

Az edzéseket az iskolakezdéssel egyszerre indítjuk a Tamási Áron Gimnázium tornatermében.

Az idéntől kezdő Kendo csapat is indul felnőtteknek. A Kendo japán kard harcművészet, erősíti a koncentráló képességet és segít a feszültség levezetésében. Az edzések szerdán 17:00-18:30 között tartjuk szintén a Tamási Áron Gimnázium tornatermében.

Elérhetőségek: Major Sándor tel. 0753116369, mail major@sigmasoft.ro

                         Major Tamás tel. 0748800066, mail tamas@sigmasoft.ro

További információk www.karatetokukai.ro