Major Sándor 5 Dan

 

KARATE SZÉKELYUDVARHELYEN

 

A székelyudvarhelyi karate kezdetei 1978-ig nyúlnak vissza. 2008-ban harminc éve, hogy Mika Dezső vezetésével megalakult a ma is működő karate klub. Ez idő alatt folyamatosan 40-100 fő között változott a csapat taglétszáma. Az elmúlt három évtized során nagyon sok karatét gyakorló székely anyavárosi polgár kapott szellemi, lelki, fizikai feltöltődést e harcművészeti ágazatnak köszönhetően.

 

Stílusunk udvarhelyi története kronológiai sorrendben:

 

1989 előtt az udvarhelyi karate illegálisan működött – judo fedőnév alatt.

1980–89: Dan Stuparu 7 Danos és Adrian Popescu Săcele 7 Danos karatemesterek és tanitványuk Marius Bendea többször is tartottak edzéseket városunkban. Az általuk Olimpon vezetett kéthetes edzőtáborokon minden évben részt vettek karatékáink.

1985–86:  Slatinára jártunk edzőtáborokba, amelyeket Ilija Jorga 8 Danos mester tartott. Autóbusszal, vonattal, sőt nem egyszer tehervonattal utaztunk odáig két napon keresztül, vissza ugyanúgy.

1990–2000: évente vettünk részt a budapesti nyári egy hetes edzőtáboron, amit Krepsz János, a Magyar Japan Karate Association (JKA) Karateszövetség elnöke szervezett. E táborokat a nemzetközi karate olyan élő legendái vezették, mint Masahiko Tanaka 8 Danos nagymester, négyszeres világbajnok, valamint  Imura Takenori 8 Danos mester. Mindketten a Japán Karate Szövetség (JKA) Kiokai főinstruktorai.

1994: hivatalosan is megalakult a Székelyudvarhelyi Karate Szövetség, ami később sportklubbá szerveződött át. Ez időszakban három klub is működött Kovács Zsigmond, Mika Dezső, Jakacs János és Major Sándor mesterek vezetésével. Évente szerveztünk edzőtáborokat és versenyeket. 

1995–2007: évi rendszerességgel városunkba látogatott Takashi Shibuya 8 Danos karatemester, az akkori JKF (Japan Karate Federation) Dojokai elnöke és Yamakawa Kazutada 8 Danos nagymester, a Japán Bírói Testület elnöke, valamint kísérőik, akikkel együtt évi tizenöt–húsz napot tartózkodtak városunkban. Ilyen alkalmakkor Székelyudvarhely volt  Románia karate-központja. Edzőtáboraikon e rangos nagymesterek övvizsgát is tartottak.

2001: júliusban Takashi Shibuya nagymester meghívására Mika Dezső, Major Melinda, Major Lóránt és Major Sándor székelyudvarhelyi mesterek huszonnyolc napon át Japánban vettek részt különböző edzőtáborokon és versenyeken.

2002–2007:  olyan neves nemzetközi szaktekintélyek látogattak városunkba mint Claude Boucabeille 7 Danos  francia mester, Mirio Manini 6 Danos olaszországi mester, Frank Anderson 8 Danos amerikai mester.

2002–2008: a franciaországi Cloude Bucabeile 7 Dan-os , Tonio To Santos portugál capoera mester, Benjamin Lachambre francia mesterek tartottak Párizsban, LeMans-ban, Touars-ban, Blois-ban, LaFerte-Bernard-ban tartottak edzőtáborokat, amelyeken Dávid Botond szervezésének köszönhetően évente képviseltük városunkat.

2004: a székelyudvarhelyi karate csúcspontja, hatodik alkalommal szerveztük meg nemzetközi versenyünket, a Tokukai Karate Kupát a város Sportcsarnokában, 363 résztvevővel, 40 bíróval 30 rendezővel, Búzás Csaba 6 Dan-os mester, főbiró vezetése alatt. A biraskodás levezetésében nagy segitséget nyujtott Sándor Péter 5 Dan-os mester.

2007: a városunkba látogató Takashi Shibuya nagymester kilenc japán nemzetiségű karatemester, valamint Major Sándor mester kíséretében bemutatta csapattársunk, Murányi Sándor Olivér mester harcművészeti kötetét, amely Üres és Teli címmel jelent meg az Erdély Magyar Irodalmáért Alapítvány gondozásában.


Gondolatok a „székely karatéról”:

 

Sokan felteszik a kérdést: miért nem a hazai sportokban keressük a szellemi-fizikai fejlődést?

Válaszunk egyszerű: a karate áll a legközelebb a magyar gondolatvilághoz, minden részletében megegyezik vele, legfőképpen pedig abban, hogy miként lehet a harcművészet eszköz test, lélek és szellem együttes fejlődésében. Köztudott, hogy a székelység mindig harcolt. Mára megszűntek a fegyveres harcok, de a huszonegyedik századi ember keményebb harcot vív önmagával és társadalmával, mint a középkori szamurájok. Önkéntelenül is keressük tehát az önvédelmi módszereket. A karate jól kidolgozott edzésforma, ami minden szellemi, lelki és testi igényt kielégít.

A japán testvérnépünk. Történetében, kultúrájában nem nagyobb, és nem kisebb nálunk, idő- és térbeli távolság volt közöttünk csupán. A karatéban számunkra is sikerült átmenteniük az ősi tudást. Baráti kapcsolatunk visszavezet minket, székelyeket önmagunkhoz, gyökereinkhez, tudatosítva, hogy testvériségünk a japán néppel évezredek óta létezik. E a kapcsolatban mindkét fél önmagára talál, megismeri igazi emberi nagyságát.

Nem lehetnek elvárásaink, csak magunkkal szemben. Fő célunk, hogy áldozatot hozzunk másokért. Van-e ennél merészebb, bátrabb cél? Nem egymással versengve, hanem önmagunkat legyőzve harcolni társaink felemelkedéséért… Ez az igazi karate. Példát akarunk mutatni másnak, hogy a szeretet uralkodjon körülöttünk, mert ez a világ igazi rendje… A harc a szeretetről szól.

 

Érdemes megemlitsük,hogy a barátság volt a fő mozgatórugója a hosszú eredményekben gazdag tevékenységnek. Megemliteném itt:

Búzás Csaba Csikszeredából,

Fazakas István Székelykeresztúrról,

Baróti LászlóBöjthe Attila,Böjthe László Maroshélyvizről,

 Sándor Péter (Pepe) Szalontáról, 

 Jakacs János, Kovács ZsigmondMajor Sándor, Major Lorant, Major Melinda, Major Tamás Székelyudvarhelyről,

 természetesen tanitványaik, és barátaik akiket itt fel se lehet sorolni.

Kiemelném, hogy a 90-es évektől, napjainkig Major Sándor és családja anyagi támogatása nagyban hozzájárult a sikeres mozgalomnak